Filippin


 

Filippin

 

 

Aserdas amarikani seg yiγallen usligen yesselmad i yiserdasen ifilippiniyen

 

 

Imagraden γef Filippin:

 

Filippin: Iγallen imarikaniyen "inebgawen" (sγur Roland J. Simbulan)